สื่อธรรมะ

พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตาให้นำมาแสดงธรรมในโอกาสต่าง ๆ
ได้รวบรวมบันทึกไว้นั้น ณ ที่นี้นำมาเผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์เสียง และวีดีโอ

หนังสือธรรมะ

สามารถใช้สวดขณะทําวัตรเช้า-เย็นได้

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

สามารถใช้สวดขณะทําวัตรเช้า-เย็นได้

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

สามารถใช้สำหรับเตรียมบรรพชาอุปสมบท

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

เสียงธรรม

channels4_profile copy

ช่อง Youtube | ธรรมะสบายสบาย

ธรรมะอัพเดตรายวัน

channels4_profile copy2

ช่อง Youtube | สุขที่ธรรม

เสียงอ่านหนังสือ

ทำวัตรเช้า

ดาวน์โหลดธรรมะ