เลือกอ่านหนังสือ

ผ่านเว็บไซต์

 

อ่านหนังสือธรรมะได้ทุกที่ทุกเวลา

เพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ

หนังสือธรรมะ

หนังสือสวดมนต์
CHANTING BOOK [CHI-ENG]
บุญกฐิน ๑
บุญกฐิน ๒
ธัมมคารวตา ๑
ธัมมคารวตา ๒
ธัมมคารวตา ๓
ธัมมคารวตา ๔
ศาสนพิธีสำหรับพระภิกษุ-สามเณร
พระที่แท้จริง

ฟังเสียงธรรม

ผ่านช่องทาง

Youtube

 

ฟังเสียงธรรมได้ทุกที่ทุกเวลา

เพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ

สวดมนต์แปล

เสียงอ่านหนังสือ

ธรรมเทศนา

ฟังธรรมเทศนา

เพิ่มเติมผ่าน Youtube

 

ช่องธรรมะทาง Youtube จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่

พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่องค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตาให้นำมาบรรยาย

ดาวน์โหลด

เสียงธรรม

ฟังเสียงธรรม และธรรมเทศนา

ได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงดาวน์โหลด

เข้ากับโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์