ขอนอบน้อม

แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ติดตามข่าวสาร และกิจนิมนต์ของทางวัด

ปฏิทินศาสนกิจนิมนต์
& จดหมายข่าว

ข้อควรทราบ และกิจวัตร

ข้อมูลแนะนำ

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามมีการสวดมนต์ทำวัตรปฏิบัติธรรมทุกวัน รับประหานอาหารมังสวิรัติเท่านั้น และรับประทานอาหารวันละมื้อต่อวัน ไม่อนุญาตให้นำสุรา ไวน์ บุหรี่ หรือยาเสพติดใด ๆ ทั้งสิ้นข้ามาในวัด เมื่อท่านเดินทางมาที่วัดขอให้ปฏิบัติตามช้อวัตรและกฎระเบียบของทางวัดอย่างเคร่งครัด หากท่านมีความประสงค์จะเข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัด กรุณาสำรององพักล่วงหน้า

E – Book & MP3

สื่อธรรมะ

พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตาให้นำมาแสดงธรรมในโอกาสต่าง ๆ
ได้รวบรวมบันทึกไว้นั้น ณ ที่นี้นำมาเผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์เสียง และวีดีโอ