ข้อมูลสำหรับประชาชนทั่วไป

 

ข้อปฎิบัติตอนใส่บาตร

เวลาใส่บาตรโดยประมาณ

06 : 15 น. – 06 : 30 น.

ขั้นตอนการใส่บาตร

 1. พระให้พร
 2. ถวายอาหาร ผลไม้ น้ำ  หรือของที่เตรียมมา*
 3. ใส่บาตรพระ

*สำหรับใส่บาตรกับพระรูปแรกที่รับประเคน  แต่ละรูปด้วยข้าวสวย  รูปละช้อน

ขอความร่วมมือ

 1. สวมหน้ากากอนามัย
 2. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ (ก่อนจับอาหารใส่บาตร)
 3. เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 4. กรุณาถอดรองเท้าขณะใส่บาตร

ข้อปฎิบัติที่กุฎิหลวงพ่อ

ลดโลกร้อน งดการใช้ถุงพลาสติก นำถุงผ้ามาที่กุฎิหลวงพ่อทุกครั้ง

ข้อปฎิบัติช่วงโควิด – 19

ขอความร่วมมือจากญาติธรรมทุกท่าน

 1. หากมีอาการ ไอ จาม ไม่สบาย หรือมีโรคที่สามารถติดต่อกันได้ รวมถึงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมการติดต่อ ขอความเมตตาเลื่อนการเดินทางมาวัดในช่วงนี้ เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส และเชื้อโรคต่าง ๆ และสร้างเสริมสุขบัญญัติ
 2. สวมใส่หน้ากากอนามัย
 3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ (ก่อนใส่บาตร ก่อนเข้ากุฏิหลวงพ่อ ขึ้น-ลงศาลา ก่อนเข้าแถวตักอาหาร)
 4. เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร
 5. ใช้ภาชนะส่วนตัวในการดื่ม รับประทาน อาหารที่วัด เช่น แก้วน้ำ ช้อน จาน ขวดน้ำ
 6. น้ำดื้มที่รับแจกเป็นขวด เมื่อยกดื่มแล้วควรดื่มให้หมด หากดื่มไม่หมด หากดื่มไม่หมดกรุณานำกลับบ้าน ไม่วางทิ้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในวัด

ข้อปฎิบัติที่โรงครัว

 • อาหารของทางวัดเป็นอาหารมังสวิรัติ โดยจะจัดให้รับประทานวันละ 1 มื้อ
 • หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการฝึกการเสียสละตามแนวทางขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ และช่วยเหลือกิจส่วนรวมให้ทุกคนช่วยกัน
  • ล้างถาด ล้างภาชนะ สำหรับใส่อาหารถวายพระ
  • ปัด กวาด เช็ดโต๊ะ ถูพื้นในโรงครัว
 • น้ำดื่มที่รับแจกเป็นขวด ไม่ควรวางทิ้งไว้ ตามจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณวัด เมื่อดื่มหมดแล้วสามารถนำไปเติมน้ำฝนตามจุดให้บริการน้ำฝนของทางวัดได้ (บริเวณสามแยกหลังศาลา และสี่แยกบริเวณฝั่งที่พักกุฏิโยม)

ข้อปฎิบัติบนศาลา

 • ถอดรองเท้าก่อนขึ้นบันไดศาลา
 • เมื่อเข้ามาในศาลา กรุณาถอดหมวก และไม่ใช้ผ้าคลุมศีรษะทุกชนิดขณะทำพิธีหรือสวดมนต์
 • กรณีอากาศหนาว อนุญาตให้ใส่หมวกหรือผ้าคลุมศีรษะด้วยผ้าได้เฉพาะตอนนั่งสมาธิเท่านั้น
 • กราบพระ 3 ครั้ง ทุกครั้งที่เข้า และออกจากศาลา
 • งดการใช้เสียง วางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ เบาะรองนั่งเบา ๆ ไม่คุยกันเสียงดัง เพื่อไม่รบกวนคนอื่น
 • กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ

       

1. เบื้องต้นต้องมีศรัทธาตั้งอกตั้งใจมารักษาศีล ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทำวัตรสวดมนต์ ไม่ได้มาเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นแอบแฝงใด ๆ ทั้งนั้น

2. ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต หรือผู้สููงอายุ หากมีจุดประสงค์ในการมาพักปฏิบัติธรรมก็ให้มาได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น แต่ต้องมีผู้ดูแลรักษาอุปัฏฐาก มิฉะนั้นจะเป็นภาระให้กับทางวัดและผู้ที่มารักษาศีลปฏิบัติธรรม

3. ไม่ควรนำเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมาพักค้างคืนภายในวัด ซึ่งจะเป็นเหตุให้รบกวนผู้อื่นที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมและจะเป็นเหตุให้สถานที่ไม่สงบ หากท่านใดนำบุตรหลานมากรุณาควบคุมให้อยู่ภายในความดูแลของท่านเพื่อแสดงถึงการเคารพสถานที่

4. ผู้ที่สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ ไม่แก่เกิน ควรจะสมาทานศีล ๘ อย่าไปทำตามความอ่อนแอของตัวเอง

5. ผู้ที่มาอยู่วัดต้องเข้าศาลานั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรมทุก ๆ ครั้งตามเวลาที่ทางวัดได้ตั้งไว้ทั้งเช้าทั้งเย็น ไม่ควรมาช้ากว่าเวลา เช่น เขาทำวัตรเกือบเสร็จแล้วถึงมา เขาเทศน์เกือบจะจบแล้วถึงมา อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง

6. ผู้ที่มาอยู่วัดพักอยู่ในบ้านพักใด ๆ ให้ดูแลรักษาความสะอาด เช่น ที่นอน รอบห้องนอน ผ้าห่ม ห้องน้ำ ห้องสุขา และรอบบริเวณบ้านพัก เช่น บริเวณข้างล่างมีขยะ มีหญ้ารกรุงรัง เราควรที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาให้ทางวัดได้จะเป็นการดีมาก

7. ผู้ที่มาอยู่พักปฏิบัติธรรม ทางวัดขอความกรุณาไม่ให้นำโทรศัพท์มือถือ ไอแพด ไอโฟน คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตมาใช้ภายในวัด ถ้านำมาก็ให้เก็บไว้เสียก่อน หยุดใช้ชั่วขณะที่ท่านมาประพฤติปฏิบัติธรรม ทางวัดไม่อนุญาตให้ใช้ และทางวัดห้ามผู้ที่ติดบุหรี่ไม่ให้มาสูบบุหรี่ภายในวัด

8. หลังจากทำวัตรเช้ากลับที่พัก ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ควรกลับไปนอน ให้ถือโอกาสนั้นทำความสะอาดที่พัก ห้องนอน ห้องสุขาและบริเวณรอบ ๆ ทุก ๆ วัน ถือว่าเป็นกิจวัตรที่เราได้มาพักปฏิบัติธรรมภายในวัด เราต้องมีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้

9. ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมไม่ให้เก็บอาหารไว้ในที่พัก ให้เก็บได้เฉพาะน้ำปานะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ควรสะสมน้ำปานะไว้ภายในที่พักเยอะ ๆ หรือมีสิ่งของต่าง ๆ เต็มห้องไปหมด เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง

10. ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมต้องทำตัวเป็นคนใหม่สม่ำเสมอ เช่น เข้าศาลาหลังสัญญาณระฆัง ดังไปแล้วอย่างช้าไม่เกิน ๕ นาที ถ้ามาช้ากว่านั้นถือว่าช้ากว่าเวลาจะเป็นการไม่เคารพนับถือในข้อกติกาที่ทางวัดตั้งไว้ จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจเศร้าหมอง ให้ทุกคนเคารพในศีลในข้อวัตรปฏิบัติ อย่าได้ตามใจตัวเอง ต้องปรับตัวเองเข้าหาธรรมะ หาข้อวัตรปฏิบัติ

11. ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรม ก่อนจะกลับบ้านให้ดูแลความสะอาด เก็บขยะ ปัดกวาดเช็ดถู เก็บที่อยู่ที่นอนไว้ให้ดี ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่คนอื่นที่จะเข้ามาอยู่ให้พร้อมใช้งานได้เลย

12. ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมถ้ามีเงินมีทองควรจะเอาติดตัวไปด้วย ทุก ๆ ครั้งเมื่อท่านไปทำวัตร สวดมนต์บนที่ศาลา ไม่ควรทิ้งไว้ที่ที่พัก มันอาจจะสูญหายได้

13. ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรม ควรที่จะงดพูด เพื่อจะได้ตัดสิ่งภายนอก เราจะได้อยู่กับเนื้อกับตัว จะได้เจริญสติสัมปชัญญะอยู่กับความสงบ จะได้ฝึกสมาธิ ถือโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร

การจองที่พัก

หากท่านมีความประสงค์จะเข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดที่พัก ขอความกรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า

แบบที่ 1 จองที่พักผ่านทางแชท Line

Line ID: @watpahsubthawee หรือ https://lin.ee/muz7Sxl
กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ส่งเป็นข้อความมาที่แชท
1. วันที่เข้า
    วันที่ เดือน พ.ศ.

2. วันที่ออก
    วันที่ เดือน พ.ศ.

3. ชื่อผู้จอง (ตัวแทน 1คน)

4. เบอร์โทรศัพท์

5. จำนวนรวมผู้เข้าพักทั้งหมด
– ผู้ชาย คน
– ผู้หญิง คน

6. ใบรับรองวัคซีนของผู้เข้าพักแต่ละท่าน ส่งในวันที่จอง

7. ผลตรวจ ATK (แบบตรวจด้วยตนเองหรือจากทางรพ.) ส่งให้ทางวัดก่อนเดินทางเข้าวัดภายใน 24 ชั่วโมง (หากจองมาล่วงหน้าหลายวัน สามารถส่งผลตามมาทีหลังได้คะ)

 

แบบที่ 2 จองที่พัก Google Form

โปรดแตะลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบจองที่พัก คลิกที่นี่ 

_____________________________________________________

การลงทะเบียนเข้าพักที่วัด

ทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าที่พักในช่วงเช้าเวลา 10.00 – 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.00 – 17.00น. หากท่านไม่สามารถมาถึงวัดได้ทันเวลาลงทะเบียนในวันที่เข้าพัก กรุณาแจ้งจุดลงทะเบียนทราบล่วงหน้า โดยส่งข้อความทางไลน์ หรือ โทรแจ้ง

แม่ป้อม: 081-300-4534

กิ๊ฟ: 085-032-55051

Mr. Khumchok: 081-912-9052

กรณีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก

สำหรับผู้ที่จองห้องพักเข้ามาแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพัก หรือจำนวนผู้เข้าพัก หรือมีการยกเลิก กรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบล่วงหน้า

 

กรณีมีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

กรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบ เพื่อที่จะได้จัดที่พักให้ได้อย่างเหมาะสม

ข้อควรทราบสำหรับชาวต่างชาติ

สำหรับชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์ต้องการมาพักปฏิบัติที่วัดเป็นเวลานานเกินกว่าที่วีซ่ากำหนด ทางวัดขอให้ท่านจัดการเปลี่ยนประเภทวีซ่าของท่านให้ถูกต้องก่อนที่จะเดินทางมาวัด

หมายเหตุ:

 • ทางวัดขอให้ทุกท่านทุกคนอ่านและพิจารณาข้อวัตรและกฎระเบียบของทางวัดให้เข้าใจก่อนเดินทางมาที่วัดและลงทะเบียนเข้าพักปฏิบัติธรรม
 • ผู้ที่มาขออยู่ที่วัด ไม่ว่าจะเป็น ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน คนเฒ่าคนแก่ จิตใจของท่านทั้งหลาย ก็ต้องมุ่งมรรคผลพระนิพพาน เพื่อการประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพราะทางวัดนี้ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่เก็บเงินไม่เก็บสตางค์สำหรับผู้ที่มาพักประพฤติปฏิบัติธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น**ทุกอย่างฟรีหมด**

 

ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลของทางวัดเพิ่มเติมได้ที่
https://linktr.ee/thmonasteryinfo

ข้อพึงปฏิบัติและระวังในการอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด

 

“ท่านมาอยู่ที่นี่ต้องพร้อมด้วยสภาพจิตใจ เพราะการบวชต้องบวชทั้งทางกายและก็บวชทั้งทางใจ บวชทั้งกิริยามารยาท เราเอามาตรฐานพระธรรมวินัย แต่ไม่เอาอารมณ์ ไม่เอาความรู้สึก ไม่เอาความยึดมั่นถือมั่น ของตัวเอง ต้องเอาธรรมะเป็นหลัก เอาธรรมะเป็นใหญ่ เอาธรรมะเป็นที่ตั้ง หลายคนมาขออยู่ ประพฤติปฏิบัติธรรม องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่า อยู่ได้ ขึ้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของท่านเองที่จะให้ท่านอยู่ หรือจะให้ท่านไปตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า”

บางส่วนจากโอวาทพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เรื่อง Highlight TH | การปฏิบัติธรรมที่วัด
https://youtu.be/lZIJ1FG_kBo [08.25]

ก่อนเดินทางกลับ
1. ทำความสะอาดห้องพัก รวมถึงห้องน้ำและบริเวณโดยรอบกุฏิที่พัก
2. ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดเครื่องทำน้ำอุ่น (ถ้ามี) ปิดประตู ล็อคหน้าต่าง ให้เรียบร้อย
3. นำขยะไปทิ้งที่ถังขยะใหญ่นอกกุฏิ ขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกให้ทิ้งที่โรงครัวเท่านั้น
4. นำผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน คืนที่จุดคืนเครื่องนอนที่โรงครัว
5. เก็บหมอนเข้าตู้เก็บหมอนหน้าห้องพัก เฉพาะกุฏิ 15 29 และ 30
6. ลงทะเบียนออกจากที่พัก (ที่จุดลงทะเบียน)

โปรดช่วยกันร่วมปฏิบัติบูชาด้วยการทำความสะอาดกุฏิที่พัก (กรุณาใช้น้ำยาล้างจานในการทำความสะอาด และล้างห้องน้ำเท่านั้น)

ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลของทางวัดเพิ่มเติมได้ที่
https://linktr.ee/thmonasteryinfo

กิจส่วนรวมของผู้หญิง

เวลา 04:45 น. และ 15:00 น.

 • ช่วยงานที่โรงครัว
 • ล้างห้องน้ำ
 • กวาดถนน  บริเวณที่พักปฎิบัติธรรมฝั่งที่พักโยม  หรือบริเวณรอบ ๆ โรงครัว

เวลา  09:40  น.

หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว  เพื่อเป็นการฝึกการเสียสละตามแนวทางขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์และช่วยเหลือกิจส่วนรวม  ให้ทุกคนช่วยกัน

 • ล้างถาด  ล้างภาชนะ  สำหรับใส่อาหารถวายพระ
 • ปัด  กวาด  เช็ดโต๊ะ  ถูพื้นในโรงครัว 
 

กิจส่วนรวมของผู้ชาย

เวลา  04.45  น.  และ  15.00 น.

 • ช่วยงานพระบนศาลา
 • ล้างห้องน้ำ
 • กวาดถนน

เวลา 09.40  น.

หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว  เพื่อเป็นการฝึกการเสียสละตามแนวทางขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์และช่วยเหลือกิจส่วนรวม  ให้ทุกคนช่วยกัน

 • ล้างถาด  ล้างภาชนะ  สำหรับใส่อาหารถวายพระ
 • ปัด  กวาด  เช็ดโต๊ะ  ถูพื้นในโรงครัว 

ตารางการปฎิบัติธรรม

เวลา 03:00 น.

สัญญาณระฆัง พร้อมกันที่ศาลา  เพื่อนั่งสมาธิภาวนา

เวลา 03:30 น.

ทำวัตรสวดมนต์

เวลา 04:00 น.

นั่งสมาธิ

เวลา 04:45 น.

ช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

  • สำหรับพระ  และ อุบาสก: ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม  ศาลา  ห้องน้ำ ห้องสุขาของฝ่ายชาย  กวาดลานวัด  ช่วยจัดอาสนะบนศาลา
  • สำหรับภิกษุณี  แม่ชี  และอุบาสิกา: ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม โรงครัว  ห้องน้ำ  ห้องสุขาของฝ่ายหญิง กวาดลานวัด  ช่วยงานที่โรงครัว

เวลา 06:00 น.

เตรียมตัวไปใส่บาตรบริเวณก่อนถึงประตูวัด

เวลา 06:15 น.

พระเริ่มบิณฑบาต

เวลา 08:00 น.

สัญญาณระฆัง เข้าทำพิธีในศาลา ฟังธรรมเทศนา  ถวายสังฆทาน  (  ถ้ามี  )

เวลา 09:15 น.

พระพิจารณาอาหาร; หลังจากนั้นญาติโยมรับประทานอาหารที่โรงครัว

หมายเหตุ:
  1. ผู้ปฎิบัติธรรมกรุณาตักอาหารเรียงตามลำดับดังนี้ พระภิกษุ  สามเณร  แม่ชี  ผู้ถือศีบ 8  ตามลำดับผู้มาอยู่วัดก่อน  ไปจนถึงผู้ถือศีล 5
  2. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว  กรุณาช่วยกันล้างภาชนะ  ปัดกวาด  เช็ดถู  โรงครัวให้เรียบร้อย
  3. กรุณาแยกขยะให้เรียบร้อยในถังขยะที่เตรียมไว้ให้โดยแยกเป็นขยะอาหาร  ขนะรีไซเคิล  และขยะทั่วไป  โดยเฉพาะขยะอาหาร  ขอให้นำไปทิ้งลงที่ถังขยะ  สำหรับขยะเปียกสีน้ำเงินที่โรงครัวที่เดียวเท่านั้น

เวลา 12:00 น.

ทำภารกิจส่วนตัว และช่วยกันทำความสะอาดห้องพัก รวมถึงห้องน้ำและบริเวณโดยรอบที่พัก

เวลา 15:00 น.

สัญญาณระฆัง ช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

เวลา 18:00 น.

สัญญาณระฆัง  เพื่อเข้าไปนั่งสมาธิภาวนา

เวลา 18:15 น.

ทำวัตรสวดมนต์เย็น

เวลา 19:00น.

นั่งสมาธิ  ฟังพระธรรมเทศนา

เวลา 20:00 น.

ไหว้พระกลับกุฎิ  เพื่อไปภาวนาต่อที่พัก

เวลา 22:15 น.

กรุณาปิดไฟทั้งในห้องพักและระเบียงด้านนอกของกุฎิ และห้องพัก  เพื่อลดการใช้พลังงาน

_____________________________________

ให้ทุกท่านทุกคนอ่านและพิจารณาข้อวัตร และกฎระเบียบของทางวัดให้เข้าใจครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า

“อยู่ได้จนตาย  ถ้าเราปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ  แต่ถ้าปฎิบัติไม่ดี  ต้องรีบไป  ท่านไม่ให้อยู่หลายวัน”

นอกจากนี้  ขอประกาศให้ทราบว่าทางวัดนี้ไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่เก็บเงินไม่เก็บสตางค์สำหรับผู้ที่มาพักประพฤติปฎิบัติธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น  *ทุกอย่างฟรีหมด*

 

ในปัจจุบันมีผู้เข้ามาทำบุญและประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ทางวัดจึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกๆท่านในการแต่งตัวให้เหมาะสม

เนื่องจากการแต่งกายให้ถูกต้องและสุภาพไปวัดเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญในการปลูกฝังพระธรรมคือ ทาน ศีล ภาวนา ดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังความคิด การพูด การกระทำ แต่ในสิ่งที่สมควรเสมอคือ ช่วยกันรักษาความสงบ ความสะอาด ความเรียบร้อย ทั้งของตนเองและของวัดให้ดี ถ้าท่านใดประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมภายในบริเวณวัด ก็จะเป็นความเสื่อมอย่างยิ่งทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น และพระพุทธศาสนา ทางวัดจึงใคร่ขอความเมตตาให้พุทธบริษัททุกท่านแต่งกายและประพฤติตนให้เหมาะสม เพื่อเป็นการให้เกียรติตัวท่านเองและให้เกียรติสถานที่

มารยาทการแต่งกายให้เหมาะสมในการมาวัด เพื่อเป็นการเมตตาพระสงฆ์และญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมที่วัด

 1. เสื้อผ้าควรเป็นชุดสุภาพ คลุมเข่า ยกเว้นเครื่องแบบราชการ
 2. เนื้อผ้า ไม่ควรโปร่งบาง หรือบางจนทำให้เห็นสัดส่วน เพื่อเมตตาผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน
 3. การตัดเย็บควรให้หลวมพอสมควร ไม่รัดรูป เสื้อคอไม่กว้าง เพื่อสะดวกในการกราบไหว้พระและนั่งสมาธิ(Meditation) ผู้หญิงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น หรือชะเวิบชะวาบผ่าหน้าผ่าหลัง ควรนำผ้าคลุมเข่าไปด้วย เพื่อใช้คลุมเข่าขณะนั่งพับเพียบหรือนั่งสมาธิ

สุภาพบุรุษ

ควร แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  เสื้อขาว  กางเกงดำ

งด  ใส่เสื้อกล้าม  กางเกงขาสั้น  กางเกงรัดรูป  กางเกงขาเดฟ

สุภาพสตรี

ควร แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  เสื้อสีขาว  กระโปรงหรือผ้าถุงสีดำ

งด  ใส่เสื้อยืดรัดรูป  เสื้อซทรู  เสื้อแขนกุด  กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น  กางเกงรัดรูป  กางเกงขาเดฟ

 

สำหรับท่านที่มาเพื่อปฏิบัติธรรม
1) ผู้หญิงและผู้ชายหากผมยาวขอให้มัดรวบให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการประพฤติปฏิบัติและเป็นระเบียบเรียบร้อย
2) น้ำหอมและเครื่องหอมควรงดเว้นเด็ดขาด
3) การแต่งหน้า เขียนคิ้ว ทาเล็บ ทาปาก ฯลฯ ไม่ควรกระทำ
4) เครื่องประดับราคาแพง เช่น แหวนเพชร นาฬิกาเรือนทอง หรือสร้อยทองคำเส้นโตๆ ฯลฯ ไม่ควรสวมใส่หรือนำติดตัวมาที่วัด

ทางวัดของอนุโมทนากับทุกท่านที่ช่วยกันประพฤติปฏิบัติตามข้อวัตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวไทย

______________________________________________

At present, there are many people who make merit and practice Dharma. The temple wishes to cooperate with everyone in dressing properly.

Because dressing properly and politely to the temple is an important issue because the temple is a sacred and important place to cultivate the dharma. Therefore, everyone must be cautious of thoughts, speech, action and in always appropriate is help maintain peace, cleanliness and neatness both their own and temple.

If you do not behave properly within the temple area will become a great deterioration both for yourself and others and Buddhism. The temple wishes to have mercy for all Buddhist companies to dress and behave appropriately. In order to honor yourself and honor the place.

Proper manners for dressing up in the temple in order to be merciful to monks and kith and relatives who practice dharma at the temple.
1) Clothing should be a polite dress, covering the knee, except for government uniforms.
2) The fabric should not be thin or to some extent, to see the proportion to be merciful to those who come to practice dharma together.
3) Tailoring should be reasonably loose, don’t wear under shirt or any cloth its can show your neck widely, not tight-fitting, for ease of worshiping the Buddha and meditating. Women should not wear short skirts, open off the back but should bring the knee cover as well to use to cover the knee while squatting or meditating.

For you who come to practice dharma
1) Women and men, if long hair, request to be tied together to be convenient for conduct and order
2) Perfumes and fragrances should be refrained.
3) Makeup, eyebrows, nail polish, lip, etc. should not be done.
4) expensive jewelry such as diamond rings, gold watches or gold necklaces, etc., should not be worn or brought to the temple

The temple would like to Anumotana with everyone who helped to follow the rules of the Lord Buddha to maintain the good culture and traditions of the Thai people.

______________________________________________

如今,有许多信徒到寺院来修行,做功德,所以寺院希望大家的穿着得体,以示尊重。
寺院是一个神圣且庄严的地方, 所以请注重自己的着装与打扮是否得体。此外,各位信徒须注重言行举止,身口意方面需要保持清净以维护寺院的整洁与安宁。

如果你的行为举止不妥当,将给自己与别人带来不便与困扰,甚至会给佛教带来负面的影响。因此,本寺院希望各位穿着得体庄严,注意言行举止,这是对自己以及寺院的一种尊重方式。
1) 在寺院里,应着装整洁,严谨,裙子或裤子要过膝盖。
2) 不穿那种薄纱或暴露的衣服,这是对到来修行的人和出家众仁慈和尊重。
3) 应穿宽松的衣服,不宜穿过于紧身, 露肩, 无袖, 以方便礼佛以及盘腿打坐。女众不应该穿短裙露背装,下身不宜露膝盖,或以外套遮盖膝盖,以方便跪拜及坐禅。
4) 如果你有长发,请把头发绑起,方便参与礼佛,以保持仪容。
5) 不喷洒香水
6) 不可以化妆,描眉画眼,涂脂抹粉,涂指甲油,或用香脂口红等美容化妆品。
7) 不应佩戴及携带各种昂贵的装饰物,如珠宝,项链,金表,戒指等首饰。

寺院随喜各位信徒遵守寺院的规矩, 还有遵从佛陀制定的戒律, 这样一来就能维护泰国人的良好传统和习俗。

ข้อมูลทั่วไป

ของใช้ส่วนตัว
1. ชุดสำหรับปฏิบัติธรรม ขอให้ศึกษารายละเอียดจากข้อมูลการแต่งกายของทางวัด เพื่อความถูกต้องและเหมาะสม
2. อุปกรณ์สำหรับซักผ้า (ผงซักฟอก, น้ำยาซักผ้า, ไม้แขวนเสื้อ, ไม้หนีบผ้า)
3. รองเท้าแตะ
4. ผ้าขนหนู หรือผ้าเช็ดตัว

ห้องน้ำ
อุปกรณ์สำหรับอาบน้ำ เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ยาสระผม

ประเภทของปลั๊กไฟ (220 วัตต์)
– แบบ 2 ตา
– แบบ 3 ตา

อื่น ๆ
– ยากันยุง
– ไฟฉาย
– ขวดน้ำ
– ยาประจำตัว
– นาฬิกาปลุก
– เครื่องเขียน
– กระเป๋าคาดเอว (สำหรับเก็บของมีค่าไว้กับตัว)
– กระเป๋าผ้า (ทางวัดงดใช้ถุงพลาสติก กรุณาพกถุงผ้าติดตัวทุกครั้งที่ไปกราบหลวงพ่อ)
– ร่ม

สภาพอากาศ
ฤดูหนาว
– ช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิ 14 – 25 °c (บางปีอาจจะหนาวถึง 10 °c)

ฤดูร้อน
– ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม อุณหภูมิ 26 – 32 °c (อากาศจะแห้งและร้อน)

ฤดูฝน
– ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม อุณหภูมิ 26 – 30 °c (อากาศหนาวและมีฝนตก)

ภาพที่ 1 สำหรับทราบกุฏิที่พักและรายละเอียดต่างๆภายในวัด

ภาพที่ 2 สำหรับทราบแนวเขตของพื้นที่ เพื่อจะได้ประพฤติได้อย่างเหมาะสม
พื้นที่ในวัดมีอยู่สองส่วนหลัก คือ เขตสงฆ์ และเขตของอุบาสกอุบาสิกา แต่ละส่วนจะมีถนนแบ่งอย่างชัดเจน วันนี้ทางทีมงานได้ลงสีในส่วนของถนนเพื่อช่วยให้หลายท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยจะขอแบ่งออกเป็น 3 สี
1. สีส้ม เขตสงฆ์ที่นักบวชหญิงและผู้หญิงไม่ควรเข้าไป
2. สีเขียว เขตอุบาสก อุบาสิกา
3. สีเหลือง พื้นที่ของสงฆ์ แต่ให้นักบวชหญิงและผู้หญิงใช้พื้นที่ได้ตามเวลา
ช่วงพระทำข้อวัตร เวลา 4.45 – 6.00 น. 15.00 – 16.00 น., หลังทำวัตรเย็น ประมาณ 20.30 น. นักบวชหญิง หรือผู้หญิงไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ 

การถ่ายภาพกับพระสงฆ์

 • พระสงฆ์รูปนั้นต้องครองผ้าให้เหมาะสมแก่สมณะและวัตรปฏิบัติ เช่น ควรนุ่งห่มให้เรียบร้อย ไม่ควรใส่อังสะ เปลือย หรือผ้าอังสะพาดบ่า ถ่ายรูปดูแล้วไม่เหมาะสม และเป็นข้อตำหนิแก่ผู้พบเห็น
 • ผู้หญิงไม่สามารถถ่ายรูปคู่กับพระสงฆ์ได้ จำเป็นจะต้องมีผู้ชายคั่นตรงกลาง เพื่อป้องกันการถูกครหาไปจนถึงถูกปลงอาบัติได้

ข้อปฏิบัติในการถ่ายภาพเมื่อมาที่กุฏิหลวงพ่อ

 • ห้าม เซลฟี่โดยมีภิกษุอยู่ในภาพนั้นด้วย
 • ห้าม LIVE สดและห้ามถ่ายวิดีโอ
 • ห้าม ถ่ายภาพและวิดีโอ ในช่วงที่หลวงพ่อกำลังเดินให้พร

ทั้งนี้เพื่อจะได้ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการวิพากษ์วิจารณ์จากภาพหรือวิดีโอที่เกิดขึ้น และไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น

ข้อมูลสำหรับพระอาคันตุกะ และผู้มาขอบวช

ข้อกติกาสงฆ์วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

คลิกอ่านที่นี่

สำหรับพระสงฆ์และผู้ที่ต้องการมาบวชที่วัด
📌กราบขออนุญาตหลวงพ่อก่อนเข้าพัก / ก่อนบวช
(หลวงพ่อลงรับญาติโยม วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 7.00 น. และ 12.00 น. ก่อนเดินทางสามารถแชทมาถามล่วงหน้า 1 วัน)

📌ขอเมตตาศึกษารายละเอียดข้อกติกาสงฆ์ ระเบียบ ตารางปฏิบัติธรรม และข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการเดินทาง
(สามารถศึกษาข้อมูลได้จากเอกสารที่แนบมานี้
หรือ YouTube ศาสนธรรมสำหรับพระภิกษุ สามเณร ผู้เตรียมบวช
https://youtube.com/playlist?list=PLKuIxxbchUY2QimQ_FqV5rBlpN_knCU2R
หรือ E-Book ศาสนพิธีสำหรับภิกษุ-สามเณร
https://www.watpahsubthawee.org/dhammabook/Ordination_/#/reader/chapter/2

_____________________________________________

สำหรับพระสงฆ์ที่ต้องการมาพักหรือจำพรรษา
1. ชื่อ-นามสกุล (ฉายา)
2. วันที่เข้าพัก – วันที่ออก หรือช่วงเวลา
3. จำนวนพรรษา
4. อายุ
5. มาจากวัดไหน
6. โรคประจำตัว, โรคติดต่อ, โรคสุขภาพจิต (มี/ไม่มี)
7. เบอร์ติดต่อกลับ
8. ใบรับรองวัคซีน
9. ผลATK ภายใน 24 ชม.ก่อนเดินทางเข้าวัด
10. กรณีที่มาเป็นคณะ กรุณาระบุจำนวนพระที่มาว่ากี่รูป และแต่ละรูปกี่พรรษา
11. ข้อมูลเรื่องการขึ้นลงบันได

หรือสามารถกรอกข้อมูลผ่าน Google Form ได้ที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxpCxID-yy6Yw4pI8xLywErtQbPkNsktqBV2QChSF4jAOvmQ/viewform?usp=pp_url

_____________________________________________
สำหรับผู้ที่ต้องการมาบวชพระที่วัด
1. ต้องมาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด หรือเรียกว่า ผ้าขาว อย่างน้อย 7 วันก่อนบวช ไม่นับวันที่เดินทางมาวัด และท่านควรมาถึงวัดช่วง 10:00 น. เพื่อพบพระพี่เลี้ยงที่ศาลา
2. บวชพระ (บวชอย่างน้อยที่สุด 1 เดือน หรือ 30 วัน)
3. หลังจากลาสิกขาแล้ว ต้องอยู่ถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างน้อย 3 วัน

📌เอกสารที่ให้นำมาด้วย
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2 ใบตรวจสุขภาพ
3 ผลการตรวจ ATK ภายใน 72 ชม.
4 รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว

📌งานบวชที่วัดไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ทางผู้มาขอบวชต้องสามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางวัดให้ได้ เช่น การไม่สูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติด งดใช้โทรศัพท์มือถือ ทานข้าวมื้อเดียว

📌ผู้เตรียมบวชสามารถเตรียมซ้อมบทสวดเอสาหังได้ที่
YouTube ช่อง ธรรมะสบายสบาย กดชมวีดีโอได้ที่นี่
บวชพระ https://youtu.be/Zjz7DNFL-kA

📌PDF File วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง (บวชพระ)
https://drive.google.com/file/d/1WAwGwOvxi6ZSFIsh7IVF6sbz6xwSVvWC/view?usp=sharing

ขออนุโมทนา

แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น : สำหรับพระสงฆ์ที่ต้องการมาพักชั่วคราวหรือจำพรรษา

คลิกที่นี่เพื่อกรอแบบฟอร์ม

การเดินทางมาวัด

กดลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อทราบพิกัดของวัด
Google Map: https://goo.gl/maps/6SFvkih21xgUnzms7

ดาวน์โหลดข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1A-pcVPNZaW78wjXTDllc7lmeGeWb_mS7?usp=sharing

 

รายละเอียดการเดินทาง

เดินทางจากสถานีหมอชิต 2 กรุงเทพฯ มาวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จ.นครราชสีมา

เนื่องจากวัดไม่มีรถสาธารณะผ่านเข้ามาที่วัดโดยตรง จึงจำเป็นจะต้องจ้างรถ หรือโดยสารรถประจำทางและจ้างรถรับจ้างหรือหาคนออกไปรับเข้ามาที่วัดเท่านั้น หากท่านจะเดินทางมาด้วยวิธีนี้ กรุณาขึ้นรถก่อน 12.00 น. เพื่อที่จะมาถึงวัดในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็น เพื่อความปลอดภัย

*ราคาที่แจ้งในเอกสารเป็นราคาประมาณเท่านั้น ปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
**ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการโดยสารรถประจำทางมาที่วัดเท่านั้น ในเรื่องค่าโดยสารเป็นเรื่องที่ทางเจ้าของรถและผู้โดยสารตกลงกันเองค่ะ

ขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบว่าทางวัดไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย หรือไม่มีการเรี่ยไร หรือไม่มีการทำธุรกิจใด ๆ ภายในวัด ดังนั้นขอให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอ่านและปฏิบัติตามข้อวัตร กฎระเบียบของทางวัดก่อนการเดินทาง