ข้อมูลแนะนำ

Add Your Heading Text Here

กิจวัตรประจำวัน

กิจวัตรประจำวัน

๐๓.๐๐ น.  สัญญาณระฆัง ตื่นขึ้นมารวมกันที่ศาลา เพื่อมานั่งสมาธิรวมกัน

๐๓.๑๐ น.  พร้อมกันที่ศาลา

๐๔.๐๐ น.  ทำวัตรสวดมนต์

๐๕.๐๐ น.  ทำความสะอาด

          ภิกษุสามเณร และผู้ชาย  : ทำความสะอาดศาลา ห้องน้ำและห้องสุขาของผู้ชาย

          แม่ชีและผู้หญิง : ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม ห้องน้ำและห้องสุขาของผู้หญิง กวาดลานวัด ช่วยงานที่โรงครัว

๐๖.๐๐ น.  เตรียมตัวไปใส่บาตร

          ควรออกจากวัดเวลา ๖.๐๐ น.

          การเดินจากวัดไปจุดรับบิณฑบาต ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที

๐๖.๑๕ น.  ภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต

๐๘.๓๐ น.  เข้าทำพิธีในศาลา ฟังพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน

๐๙.๓๐ น.  ภิกษุสามเณรพิจารณาอาหาร

          หลังจากนั้นญาติโยมรับประทานอาหารที่โรงครัว

          หมายเหตุ : การตักอาหารของญาติโยมให้เรียงลำดับจากผู้ที่มีศีลมากไปน้อยและความอาวุโส

๑๕.๐๐ น.  สัญญาณระฆัง : ทำความสะอาด กวาดศาลา ทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขา กวาดถนน

๑๘.๐๐ น.  สัญญาณระฆัง : นั่งสมาธิภาวนาในศาลา

๑๙.๐๐ น.  ทำวัตรสวดมนต์

๒๐.๐๐ น.  ฟังพระธรรมเทศนา

๒๐.๓๐ น.  ไหว้พระกลับกุฏิ เพื่อไปปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

๒๒.๑๐ น.  ปิดไฟในห้องพักและระเบียงของกุฏิ

          ประกาศให้ทุกท่านทุกคนทราบว่าทางวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามนี้ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ไม่เก็บเงิน ไม่เก็บสตางค์สำหรับผู้ที่มาพักประพฤติปฏิบัติธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น  “ทุกอย่างฟรีหมด”

          ให้ทุกท่านทุกคนเข้าใจตามนี้ ไม่ว่าสถาบันไหน หน่วยงานใด นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาทำการฝึกอบรมปฏิบัติได้

          สิ่งที่ทางวัดต้องการได้แก่ความสะอาด ความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องพากันปฏิบัติให้เคร่งครัดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

ข้อปฏิบัติภายในวัด

๑. เบื้องต้นต้องมีศรัทธาตั้งอกตั้งใจมารักษาศีล ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทำวัตรสวดมนต์ ไม่ได้มาเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นแอบแฝงใด ๆ ทั้งนั้น

๒. ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต หรือผู้สููงอายุ หากมีจุดประสงค์ในการมาพักปฏิบัติธรรมก็ให้มาได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น แต่ต้องมีผู้ดูแลรักษาอุปัฏฐาก มิฉะนั้นจะเป็นภาระให้กับทางวัดและผู้ที่มารักษาศีลปฏิบัติธรรม

๓. ไม่ควรนำเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีมาพักค้างคืนภายในวัด ซึ่งจะเป็นเหตุให้รบกวนผู้อื่นที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมและจะเป็นเหตุให้สถานที่ไม่สงบ หากท่านใดนำบุตรหลานมากรุณาควบคุมให้อยู่ภายในความดูแลของท่านเพื่อแสดงถึงการเคารพสถานที่

๔. ผู้ที่สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ ไม่แก่เกิน ควรจะสมาทานศีล ๘ อย่าไปทำตามความอ่อนแอของตัวเอง

๕. ผู้ที่มาอยู่วัดต้องเข้าศาลานั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรมทุก ๆ ครั้งตามเวลาที่ทางวัดได้ตั้งไว้ทั้งเช้าทั้งเย็น ไม่ควรมาช้ากว่าเวลา เช่น เขาทำวัตรเกือบเสร็จแล้วถึงมา เขาเทศน์เกือบจะจบแล้วถึงมา อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง

๖. ผู้ที่มาอยู่วัดพักอยู่ในบ้านพักใด ๆ ให้ดูแลรักษาความสะอาด เช่น ที่นอน รอบห้องนอน ผ้าห่ม ห้องน้ำ ห้องสุขา และรอบบริเวณบ้านพัก เช่น บริเวณข้างล่างมีขยะ มีหญ้ารกรุงรัง เราควรที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาให้ทางวัดได้จะเป็นการดีมาก

๗. ผู้ที่มาอยู่พักปฏิบัติธรรม ทางวัดขอความกรุณาไม่ให้นำโทรศัพท์มือถือ ไอแพด ไอโฟน คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตมาใช้ภายในวัด ถ้านำมาก็ให้เก็บไว้เสียก่อน หยุดใช้ชั่วขณะที่ท่านมาประพฤติปฏิบัติธรรม ทางวัดไม่อนุญาตให้ใช้ และทางวัดห้ามผู้ที่ติดบุหรี่ไม่ให้มาสูบบุหรี่ภายในวัด

๘. หลังจากทำวัตรเช้ากลับที่พัก ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ควรกลับไปนอน ให้ถือโอกาสนั้นทำความสะอาดที่พัก ห้องนอน ห้องสุขาและบริเวณรอบ ๆ ทุก ๆ วัน ถือว่าเป็นกิจวัตรที่เราได้มาพักปฏิบัติธรรมภายในวัด เราต้องมีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้

๙. ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมไม่ให้เก็บอาหารไว้ในที่พัก ให้เก็บได้เฉพาะน้ำปานะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ควรสะสมน้ำปานะไว้ภายในที่พักเยอะ ๆ หรือมีสิ่งของต่าง ๆ เต็มห้องไปหมด เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง

๑๐. ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมต้องทำตัวเป็นคนใหม่สม่ำเสมอ เช่น เข้าศาลาหลังสัญญาณระฆัง ดังไปแล้วอย่างช้าไม่เกิน ๕ นาที ถ้ามาช้ากว่านั้นถือว่าช้ากว่าเวลาจะเป็นการไม่เคารพนับถือในข้อกติกาที่ทางวัดตั้งไว้ จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจเศร้าหมอง ให้ทุกคนเคารพในศีลในข้อวัตรปฏิบัติ อย่าได้ตามใจตัวเอง ต้องปรับตัวเองเข้าหาธรรมะ หาข้อวัตรปฏิบัติ

๑๑. ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรม ก่อนจะกลับบ้านให้ดูแลความสะอาด เก็บขยะ ปัดกวาดเช็ดถู เก็บที่อยู่ที่นอนไว้ให้ดี ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่คนอื่นที่จะเข้ามาอยู่ให้พร้อมใช้งานได้เลย

๑๒. ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมถ้ามีเงินมีทองควรจะเอาติดตัวไปด้วย ทุก ๆ ครั้งเมื่อท่านไปทำวัตร สวดมนต์บนที่ศาลา ไม่ควรทิ้งไว้ที่ที่พัก มันอาจจะสูญหายได้

๑๓. ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรม ควรที่จะงดพูด เพื่อจะได้ตัดสิ่งภายนอก เราจะได้อยู่กับเนื้อกับตัว จะได้เจริญสติสัมปชัญญะอยู่กับความสงบ จะได้ฝึกสมาธิ ถือโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร

การมาเยี่ยมเยียน

Toggle Content

การมาพักค้างคืน
Toggle Content
การเดินทาง

เปิดรูปภาพในแท็ปใหม่และบันทึกรูปภาพเพื่อความคมชัด

 

www.watphraedhammaram.com

วัดแพร่ธรรมาราม  WATPHRAEDHAMMARAM

Add Your Heading Text Here

ระเบียบและขั้นตอนลงทะเบียน

เปิดรูปภาพในแท็ปใหม่และบันทึกรูปภาพเพื่อความคมชัด

กิจวัตรประจำวันผู้มาปฏิบัติธรรม

๐๓.๐๐ น.  สัญญาณระฆัง ตื่นขึ้นมารวมกันที่ศาลา เพื่อมานั่งสมาธิรวมกัน

๐๓.๑๐ น.  พร้อมกันที่ศาลา

๐๔.๐๐ น.  ทำวัตรสวดมนต์

๐๕.๐๐ น.  ทำความสะอาด

          ภิกษุสามเณร และผู้ชาย : ทำความสะอาดศาลา ห้องน้ำและห้องสุขาของผู้ชาย

          แม่ชีและผู้หญิง : ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม ห้องน้ำและห้องสุขาของผู้หญิง กวาดลานวัด ช่วยงานที่โรงครัว  

๐๖.๐๐ น.  เตรียมตัวไปใส่บาตร

          ควรออกจากวัดเวลา ๖.๐๐ น.

          การเดินจากวัดไปจุดรับบิณฑบาต ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที        

๐๖.๑๕ น.  ภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต

๐๘.๓๐ น.  เข้าทำพิธีในศาลา ฟังพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน

๐๙.๓๐ น.  ภิกษุสามเณรพิจารณาอาหาร

          หลังจากนั้นญาติโยมรับปรัทานอาหารที่โรงครัว

             หมายเหตุ : การตักอาหารของญาติโยมให้เรียงลำดับจากผู้ที่มีศีลมากไปน้อยและความอาวุโส

๑๓.๐๐ น.  ฟังการอบรมที่ศาลา

๑๕.๐๐ น.  สัญญาณระฆัง : ทำความสะอาด กวาดศาลา ทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขา กวาดถนน

๑๘.๐๐ น.  สัญญาณระฆัง : นั่งสมาธิภาวนาในศาลา

๑๙.๐๐ น.  ทำวัตรสวดมนต์

๒๐.๐๐ น.  ฟังพระธรรมเทศนา

๒๐.๓๐ น.  ฟังการอบรมที่ศาลา

๒๒.๐๐ น.  กลับที่พักตามอัธยาศัย

๒๒.๑๐ น.  ปิดไฟในห้องพักและระเบียงของกุฏิ

          ประกาศให้ทุกท่านทุกคนทราบว่าทางวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามนี้ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ไม่เก็บเงิน ไม่เก็บสตางค์สำหรับผู้ที่มาพักประพฤติปฏิบัติธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น “ทุกอย่างฟรีหมด”

          ให้ทุกท่านทุกคนเข้าใจตามนี้ ไม่ว่าสถาบันไหน หน่วยงานใด นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาทำการฝึกอบรมปฏิบัติได้

          สิ่งที่ทางวัดต้องการได้แก่ความสะอาด ความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องพากันปฏิบัติให้เคร่งครัดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

ข้อปฏิบัติภายในวัด
การแต่งกาย

สุภาพบุรุษ

          ชุดสุภาพ :  เสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีดำ

สุภาพสตรี

          ชุดสุภาพ :  เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีดำ กระโปรงสีดำ

          ไม่อนุญาต : เสื้อซีทรู เสื้อแขนกุด เสื้อตัวสั้น คอกว้าง หรือรัดรูป กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กางเกงขาเดฟ เพื่อเป็นการเคารพสถานที่

          หมายเหตุ : เสื้อสีขาวตัวเสื้อยาว หลวมพอประมาณ

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมมา
Toggle Content
สภาพอากาศ
Toggle Content