วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.

—Pngtree—illustration lotus watercolor great heat_3809153

ปฏิทินศาสนกิจนิมนต์ & จดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร และกิจนิมนต์ของทางวัด

ข้อมูลแนะนำ

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามมีการสวดมนต์ทำวัตรปฏิบัติธรรมทุกวัน รับประหานอาหารมังสวิรัติเท่านั้น และรับประทานอาหารวันละมื้อต่อวัน ไม่อนุญาตให้นำสุรา ไวน์ บุหรี่ หรือยาเสพติดใด ๆ ทั้งสิ้นข้ามาในวัด เมื่อท่านเดินทางมาที่วัดขอให้ปฏิบัติตามช้อวัตรและกฎระเบียบของทางวัดอย่างเคร่งครัด หากท่านมีความประสงค์จะเข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัด กรุณาสำรององพักล่วงหน้า

—Pngtree—illustration lotus watercolor hand painted_3809152

สื่อธรรมะ

พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่องค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตาให้นำมาแสดงธรรมในโอกาสต่าง ๆ ได้รวบรวมบันทึกไว้ ณ ที่นี้นำมาเผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์เสียง และวีดีโอ