คณะโยม

คณะโยม

รายละเอียดตัวแทนคณะ

ประเภทผู้จองที่พัก *
เพศ *
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าพัก *
โปรดเลือกข้อมูลทุกข้อตามที่ผู้เข้าพักมีความสัมพันธ์กัน
ภิกษุ

ภิกษุณี

ผู้ใหญ่

ผู้สูงอายุ (>60 ปี)

ผู้ไม่สามารถเดินขึ้นบันได

ผู้ใช้รถเข็น

ผู้พิการ

เด็ก (2 - 18 ปี)

ทารก (<2 ปี)

การฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล

ท่านได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกท่านหรือไม่ *
Maximum upload size: 516MB
เฉพาะไฟล์ประเภท jpg, jpeg, jpe, pdf เท่านั้น

ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)

Maximum upload size: 516MB
เฉพาะไฟล์ประเภท jpg, jpeg, jpe, pdf เท่านั้น

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ตามนโยบายรัฐบาล

ขอความร่วมมือจากญาติธรรมทุกท่าน สำหรับทุกท่านที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมที่วัดในช่วงโควิด 19 ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางวัดดังต่อไปนี้

- ไอ จาม ไม่สบาย หรือมีโรคที่สามารถติดต่อกันได้ รวมถึงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมการติดต่อ ขอความเมตตาเลื่อนการเดินทางมาวัดในช่วงนี้ เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสและเชื้อโรคต่างๆ และสร้างเสริมสุขบัญญัติ

- กรุณาสวมหน้ากากอนามัย 100% ในพื้นที่ส่วนรวม เช่น กุฏิหลวงพ่อ ศาลา โรงครัว ทั้งในช่วงทำพิธี สวดมนต์ ตักอาหาร และทุกกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่น

- ก่อนใส่บาตรพระ ตักอาหาร รวมถึงกิจอันใดที่เกี่ยวข้องกับการจับต้องอาหาร กรุณาล้างมือด้วยน้ำสะอาด ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง พร้อมใส่ถุงมือเพื่อตักอาหาร

- รักษาระยะห่างประมาณ 1-2 เมตรจากผู้ที่อยู่ประจำที่วัดและคนอื่น ๆ ที่มาปฏิบัติธรรมซึ่งไม่ใช่ผู้ที่เดินทางมากับท่าน ลดการคลุกคลีกัน เพื่อความปลอดภัยของท่าน

- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ (ก่อนใส่บาตร, ก่อนเข้ากุฏิหลวงพ่อ, ขี้น-ลงศาลา, ก่อนเข้าแถวตักอาหาร)

- น้ำดื่มที่รับแจกเป็นขวด เมื่อยกดื่มแล้วควรดื่มให้หมด หากดื่มไม่หมดกรุณานำกลับบ้าน ไม่ควรวางทิ้งไว้ ตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณวัด

(ท่านสามารถนำอุปกรณ์ในการรับประทานและดื่มน้ำส่วนตัวมาใช้ได้ เช่น ชาม ช้อน แก้วน้ำ ขวดน้ำ เพื่อลดการติดเชื้อจากภาชนะที่ต้องใช้ร่วมกัน)

เมื่อเดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัด ท่านยินดีที่จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ตามนโยบายรัฐบาล *